Food trends 2018

Afgelopen jaar schreef ik een blog over de foodtrends van 2017, die het zouden gaan maken. Verschillende trends heb ik ook zeker terug gezien, zoals de jacht op eiwitten, het drinken van plantaardige zuivel, cafeïne vrije koffie drinken en de aandacht voor eten en duurzaamheid (opkomst van flexitarisme). Daarom wil ik nu weer een voorspelling voor komend jaar, 2018 doen. Lees hieronder verder voor de food trends die ik denk dat het gaan maken komend jaar!

TREND 1: PRODUCTEN PRESENTED IN A NEW WAY

De keuze om iets gezonds of ongezonds te eten is aan jezelf, maar vaak wordt je verleid door verpakkingen of marketingcampagnes. Die invloed gaat afnemen, productmerken gaan jou als consument de keuze geven of je die Mars koopt of toch een appel. Daarin komt ook terug dat de bewuste leefstijl met afwegingen tussen gezond en ongezond blijft doorzetten. Je mag best een cheatmeal of cheatday inlassen, maar voor de rest is er in het algemeen de keuze voor een gezonde, maar bewuste leefstijl.

taylor-kiser-373483.jpg

TREND 2: EATING APART TOGETHER

Ik voorspel dat er komend jaar mogelijkheden gaan opduiken die mensen samen laten eten, waar ook ter wereld. Eenzaamheid is een toenemend probleem bij verschillende doelgroepen. Denk aan ouderen die geen partner (meer) hebben of juist jongere mensen of mensen van middelbare leeftijd die (nog) geen partner hebben, gescheiden alleenstaande ouders etc. De behoefte om af en toe samen te eten en een gesprekpartner te hebben is aanwezig, dus op die behoefte wordt komend jaar meer ingespeeld.

eating while skyping.jpg

TREND 3: ALL DAY EVERYTHING

Deze trend werd al door velen voorspeld voor 2017 maar ik zie het nog steeds als een voor sommigen vrij onbekend fenomeen. Zo zie ik in Amsterdam verschillende eetgelegenheden terug die onder het motto ‘all day breakfast’ hun kaart presenteren, maar in de kleinere steden is dit nog niet terug te vinden. De gemiddelde persoon kent het nog niet maar daar gaat komend jaar verandering in komen.

all day breakfast.jpg

TREND 4: POKÉ BOWL

Ook deze trend is net als het ‘all day everything’ principe nog niet doorgekomen bij het grote publiek. Mensen hebben het wel eens gezien op internet, in een tijdschrift of op social media, maar nog niet zelf geproefd. Komend jaar zien we steeds meer Poké restaurants opduiken en wordt de Poké Bowl nog toegankelijker omdat we het ook terug gaan zien in restaurants die zich niet specifiek als poké restaurant identificeren.

poke bowl.jpg

TREND 5: PLANTAARDIGE KEUKEN

In de grotere steden wordt al jaren meer aandacht besteed aan plantaardig eten. Ook zag ik regelmatig landelijke campagnes voorbij komen die de consument moeten stimuleren wat vaker voor plantaardig als dierlijk te kiezen, zo zag ik ook nieuwe producten verschijnen in de supermarkten. Deze trend zet komend jaar nog door, maar dan meer gericht op de talloze mogelijkheden, de smaak en de styling van deze etenswaren.

plant based.jpg

TREND 6: FLOODS

Op Instagram, bij populaire food hotspots (in de grote steden) en in tijdschriften zien we al steeds meer smoothie bowls terug. Deze overlap tussen food en fluids wordt ook wel floods genoemd. Ik verwacht dat komend jaar steeds meer mensen bekend raken met deze trend en ook daadwerkelijk dit soort producten als smoothie bowls gaan consumeren.

floods

TREND 7: LESS IS MORE, MAAR TOCH OVER THE TOP

Afgelopen jaar wilden we terug naar de basis, niet meer die gekke ingrediënten in recepten, maar gewoon alles wat verkrijgbaar is bij de supermarkt, groentewinkel, bakker of slager.

Daarnaast willen we toch nog steeds het Instagrammable eten, waardoor het stylen van food een belangrijke rol blijft spelen. Daarom wordt ‘over the top’ een nieuwe trend, denkend aan freakshakes, taarten met een overvloed aan decoraties en ga zo maar door.

freakshake.jpg

Last year I wrote a blog about 2017 food trends that would make it. I have seen back several trends, such as hunting for proteins, drinking plant based dairy, caffeine-free coffee and attention to food and sustainability (emergence of flexitarism). Therefore, I want to make a forecast for next year, 2018. Read below for the food trends that I think are going to make it next year!

TREND 1: PRODUCTS PRESENTED IN A NEW WAY
The choice to eat something healthy or unhealthy is to yourself, but often you are seduced by packaging or marketing campaigns. This influence will decrease, product brands will give you the choice of whether you buy A Mars or an apple as a consumer. It also points out that the conscious lifestyle continues to be balanced between healthy and unhealthy. You may want to put in a cheatmeal or cheatday, but for the rest there is generally the choice for a healthy but conscious lifestyle.

taylor-kiser-373483.jpgTREND 2: EATING APART TOGETHER
I predict that next year there will be opportunities for people to eat together, anywhere in the world. Loneliness is an increasing problem with different target groups. Think of elderly people who have no partner (anymore), or younger people or middle-aged people who have no partner, single parents, etc. The need to eat together and have a conversation partner is present, so this need will be addressed next year.

eating while skyping.jpgTREND 3: ALL DAY EVERYTHING
This trend has already been predicted by many before 2017, but I still see it as a fairly unknown phenomenon. For example, in Amsterdam I see different eateries that present their card under the motto ‘all day breakfast’, but this is not yet available in the smaller cities. The average person does not know yet, but it will change in coming years.


TREND 4: POKÉ BOWL
This trend, like the ‘all day everything’ principle, has not yet been met by the most people. People have seen it on the internet, in a magazine or on social media, but have not yet tasted themselves. In the coming year, we will see more and more Poké restaurants, and the Poké Bowl will be even more accessible because we will also come to restaurants that do not specifically identify themself as a poké restaurant.

all day breakfast.jpgTREND 5: PLANT BASED KITCHEN
In the larger cities, more attention has been paid to plant based food for years. Also, I regularly saw rural campaigns that encourage consumers to choose more often for plant and animal, so I also saw new products appear in supermarkets. This trend continues the upcoming year, but is more focused on the countless possibilities, the taste and the styling of these foods.

poke bowl.jpg

TREND 6: FLOODS
At Instagram, with popular food hotspots (in the big cities) and magazines, we are seeing more and more smoothie bowls. This overlap between food and fluids is also called floods. I expect that more and more people will become acquainted with this trend next year as well as actually using this kind of products as smoothie bowls.

floods
TREND 7: LESS IS MORE, BUT GO OVER THE TOP
Last year we wanted to go back to the basics, no longer those crazy ingredients in recipes, but just what’s available at the grocery store, bakery or butcher.
In addition, we still want to eat the Instagrammable foods, which keeps the style of food playing an important role. That’s why ‘over the top’ becomes a new trend, thinking of freakshakes, cakes with a plenty of decorations and so on.

freakshake.jpg

2 reacties Voeg uw reactie toe

  1. janacools schreef:

    Super leuke post ! Ben helemaal fan van poké bowls 🙂

    Liked by 1 persoon

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s