Dé foodtrends voor 2017

Voor de foodtrends van 2017 ben ik op zoek gegaan via verschillende blogs, op straat, in de stad, maar ook dingen die ik in Stockholm heb gezien, wat worden nou de nieuwe foodtrends in 2017? Lees snel verder, ik heb de hoogtepunten voor je weten te verzamelen!

#foodtrend1 : proteïnen

We weten inmiddels al zoveel over wat we allemaal niet mogen eten, er lijkt geen einde aan te komen! Neem nu koolhydraten en vetten, dit mijden we zoveel mogelijk. Gelukkig komt er nu een focus op wat we wél mogen eten, en dat zijn eiwitten. Voor veganisten zijn dat plantaardige eiwitten, voor de rest kunnen dat zowel dierlijke als plantaardige eiwitten zijn.

Een concept waarin deze trend onder andere terug is te zien is ProPud. Tijdens mijn stage in Zweden heb ik deze proteïne pudding al in verschillende winkels gezien.

Ook heeft Arla nu een hele lijn met producten speciaal gericht op extra proteïne. Denk dan aan producten als Skyr (laag in vet, hoger in eiwit), en onderstaande producten. Volgens mij zijn deze vooral in Scandinavië te koop, ik heb deze producten in Nederland nog niet gezien. Ook zijn de verpakkingen in het Zweeds of Fins bij sommige van onderstaande producten.

propud.pngarla protein fins.jpg

arla protein cottage cheese.png

#foodtrend2 : pulled duck

Een drietal jaren geleden zag ik voor het eerst in de Foodhallen in Amsterdam het concept van de pulled pork. Inmiddels duiken er hier en daar recepten op voor pulled salmon, pulled paddestoelen en (ook in Zweden gezien) pulled duck.

pulled duck.jpg

#foodtrend3 : eet maar weer normaal!

Dat koolhydraten en brood taboe zijn, net zoals zuivel met wat vet erin, is verleden tijd. De traditionele producten zoals brood, zuivel en eieren mogen weer in de boodschappenkar. Blauwe bessen en komkommers zijn de nieuwe superfoods, die chiazaadjes en gojibessen zijn weer helemaal uit de mode. Gevarieerd en matig eten is de key to success en daar ben ik het meer dan eens mee. Lekker lokaal geproduceerd voedsel, seizoensproducten, maar ook ‘bereikbare’ producten, zoals de eieren van eigen kippen in de tuin. Daarnaast vinden we het belangrijk dat iets wetenschappelijk is onderbouwd, want tegenwoordig zegt iedereen iets anders over wat wel en niet gezond is! Als voorbeeld het boek ‘Weet wat je eet’.

#foodtrend4 : Aandacht voor eten

We willen steeds meer weten wat we eten, we worden kritischer. Elke dag vlees eten hoeft niet meer, of niet meer op elk moment van de dag dat je 5 jaar geleden vlees at. Flexitariërs zijn in opkomst, niet vegetarisch maar ook niet 100% ‘vleeseter’. Daarnaast staan we open voor spannendere smaken, wat zal leiden tot het doorbreken van kleinere ondernemers die spannende, gezonde en duurzame producten gaan verkopen. Daarnaast zet de trend ‘plantaardig eten’ ook weer goed door, we gaan meer groenten eten!

#foodtrend5 : zuur

Fermenteren en inmaken stonden de afgelopen 2 jaren al in de schijnwerper in verschillende kooktijdschriften. Dit sluit mooi aan op de nieuwe trend voor 2017: zure smaken worden weer hip! Het kookboek ‘Zuur’ speelt hier mooi op in.

kookboek zuur.jpg

#foodtrend6 : mylk

Mylk is een verzamelnaam voor zuivelvrije melk. Amandelmelk en sojamelk kennen we intussen wel, maar wist je dat er nog veel meer soorten zijn, zoals macadamiamelk en pistachemelk? Niet alleen lekker maar ook heel voedzaam.

mylk.jpg

#foodtrend7 : cafeïnevrije koffie

We worden steeds kritischer op wat we eten en drinken, zo ook met koffie. De laatste jaren zijn we meer gaan kijken naar de afkomst van koffiebonen, de kwaliteit én de manier waarop we ons kopje koffie zetten.

De volgende stap: smakelijke cafeïnevrije koffie waarvan je nauwelijks proeft dat je er niet van gaat stuiteren. Sommige soorten zijn echt gemaakt van koffiebonen, andere varianten van bijzondere grondstoffen zoals cichorei en spelt. Cichorei is een eeuwenoud gewas afkomstig van de kruidenfamilie. Het bevat géén cafeïne en behoudt het goede cholesterol en verlaagt het ‘slechte’ cholesterol. Dit leid tot verlaging van de bloedsuikerspiegel en helpt het risico op diabetes type 1 en 2 te verminderen. Een voorbeeld van deze  cichorei koffie:

granenkoffie.png

 

 

For the food trends of 2017 I started looking through different blogs, at the street, in the city, but also things that I’ve seen in Stockholm, which are now the new food trends in 2017? Read on, I managed to gather the highlights for you!

#Foodtrend1 : proteins

Nowadays we know so much about what we should not eat, there seems to be no end! We avoid carbohydrates and fats as much as possible. Fortunately, there is now a focus on what we may eat, and that are proteins. For vegans it may be plant based protein and for the rest both animal based and plant based proteins. A concept in which this trend is seen ProPud. During my internship in Sweden, I have seen this protein pudding in several stores. Arla also now has a whole line of products specifically for extra protein. Think of products like Skyr (low in fat, higher in protein), and products in the image below. I think these are sold mainly in Scandinavia, I have not seen these products in the Netherlands yet. Also, the packaging text is in Swedish or Finnish in some of the following products.

propud.png

arla protein fins.jpg

arla protein cottage cheese.png

#Foodtrend2 : pulled duck

Three years ago I saw in the Food Halls in Amsterdam the concept of pulled pork for the first time. Meanwhile diving here and there recipes for pulled salmon, pulled mushrooms, and (also seen in Sweden) pulled duck.

pulled duck.jpg

#Foodtrend3: eating back to basics!

That carbohydrates and bread are bad for you, just as milk with some fat in it, is history. Traditional products such as bread, dairy products and eggs may be in the shopping trolley again. Blueberries and cucumbers are the new superfoods and chia seeds and goji berries are old fashioned. Varied and moderate eating is the key to success and I totally agree with that. Delicious locally produced food, seasonal products, as well as “accessible” products, such as eggs from our own hens in the garden. We find it important that something is scientifically based, because nowadays everyone says something different about what is and is not healthy!

#Foodtrend4: focus on food

We increasingly want to know what we eat, we become more critical. We don’t want to eat (a lot of) meat every day, or not at any time of the day you ate meat five years ago. Flexitarians are emerging, not vegetarian but not 100% meat eaters. In addition, we are open to explore more exciting flavors, which will lead to the upcoming of smaller entrepreneurs that are going to sell exciting, healthy and sustainable products. In addition, the trend ‘plant based food’ continues because we are going to eat more vegetables!

#Foodtrend5: acid

Fermentation and pickles have been in the spotlight in various cooking magazines the last two years. This fits nicely with the new trend for 2017: Sour flavors are trendy again! The Dutch cookbook ‘Zuur’ is nice placed in this trend.

kookboek zuur.jpg

#Foodtrend6: mylk

Mylk is a collective term for non-dairy milk. Almond milk and soy milk we do know now, but did you know there are many others, such as macadamia milk and pistachio milk? Not only delicious but also very nutritious.

mylk.jpg

#Foodtrend7: decaffeinated coffee

We are becoming increasingly critical to what we eat and drink, as well for coffee. In recent years we payed more attention to the origins of coffee beans, the quality and the way we poor up our coffee. The next step: tasty decaffeinated coffee which you barely taste that you are not going to have an energy boost. Some species are really made of coffee beans, other variants of special materials such as chicory and spelt. Chicory is an ancient crop from the herbal family. It contains no caffeine and maintain good cholesterol and lowers bad cholesterol. This leads to reduction in blood sugar levels and helps reduce the risk of diabetes type 1 and 2. An example of this chicory coffee:

granenkoffie.png

Één reactie Voeg uw reactie toe

  1. Joyce schreef:

    Tegenwoordig is er bij bijna elk restaurant wel een pulled veggie, pulled pork, pulled duck, etc. op de kaart. Bizar eigenlijk want ik kan me herinneren dat in 2015 nog niemand er ooit van gehoord had :’) Wel leuk om zo die trends eens te checken.

    Ik denk dat de ‘geen pakjes en zakjes’ methode ook in 2017 nóg meer populair gaat worden net als het part-time vega(n) eten.

    Leuk artikeltje 😀

    Like

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s