Trend: giving

Laatst hoorde ik iemand vertellen over zijn ervaringen met een vrijwillige dienst die iemand voor hem leverde, later kon hij diezelfde persoon ook ergens mee helpen. Hij sprak over een trend, genaamd charitable giving, en daar wilde ik graag iets over schrijven.

Iedereen heeft vast wel eens gehoord van crowdfunding: een bedrijf (bijvoorbeeld)wordt opgestart of kan iets realiseren door de donaties van investeerders. De investeerders kunnen worden terugbetaald in producten die het bedrijf levert, of diensten die te maken hebben met het bedrijf. Een nieuwe trend, ook in de food industry is charitable giving.

Charitable giving staat voor het geven van geld of andere tastbare dingen aan (voornamelijk) een bedrijf. Maar doordat iedereen een steentje wil bijdragen kunnen er ook andere vormen dan geld worden gegeven. Denk aan het bieden van interieuradvies op maat bij een verhuizing als je niet veel te besteden hebt. Of hulp bij marketingactiviteiten in een klein bedrijf die geen marketeer in dienst hebben.

Als je doneert bij charitable giving, wordt in eerste instantie niet verwacht dat je iets terug zult krijgen, je doneert tenslotte vrijwillig als er niet eerst over ‘beloningen’ is gesproken. Toch is het vaak het geval dat je, misschien pas jaren later, een vergoeding of dienst terug krijgt. Zo helpen bedrijven elkaar, soms zelfs overleven in tijd van nood, of als kleine gift of samenwerking waar ze misschien allebei baat bij hebben.

Charitable giving vind dus niet alleen bij goede doelen plaats!

 

Last I heard someone talk about his experiences with voluntary service that someone did for him, and later he could help that same person with something. He talked about a trend called charitable giving, I wanted to write something about it.

Everyone has probably heard of crowdfunding: a company (for example) is started or can achieve something by donations from investors. Investors may be repaid in products the company supplies, or services that have to do with the company. A new trend, also in the food industry is charitable giving.

Charitable giving is to give money or other tangible things (mainly) a company. But because everyone wants to contribute there van be other forms than giving cash. Consider offering interior design advice when moving if you do not have much to spend. Or help a small business, who have not a marketeer, with marketing.

If you donate to charitable giving, you will initially do not expect you’ll get something back, you finally donate voluntarily if there is not first discussed ‘rewards’. Yet it is often the case that you, perhaps years later, recover a fee or service. So help businesses together, sometimes even survive in time of need, or as a small gift or cooperation which they may both benefit.

Charitable giving is not just for charity organisations!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s