Waar slapen zoal goed voor is!

We weten allemaal wel dat je ongeveer 7 uur slaap per nacht nodig hebt, maar welke invloeden heeft je slaap nu op je gewicht en eetgewoonten? Vandaag meer hierover.

Door weinig slapen heb je minder energie de volgende dag. Na een korte nacht zul je  dus sneller naar koolhydraat- en vetrijke producten neigen. Hierdoor kun je je energietekorten van de nacht aanvullen, tijdelijk. Maar op de lange termijn lost dit niks op en worden deze voedingsstoffen voornamelijk omgezet in vetten in je lichaam.

Door weinig slaap, en dus weinig energie heb je ook minder zin om te gaan sporten of bewegen. Hierdoor raakt uiteindelijk je conditie achter en dus ook de energie die je zou kunnen hebben als je wel ging sporten.

Wat kun je dan het beste wel doen?

In de avond zorgen voor ontspanning, zodat je lichaam tot rust komt en je eerder je slaap vind als je eenmaal in bed ligt.

Door een ritme aan te houden, dus bijvoorbeeld op vaste tijden naar bed te gaan, zorg je dat je rond die bepaalde tijd ook moe word en naar bed wil gaan.

Beweeg in de uren dat het licht is overdag. Hierdoor zorg je dat je ’s avonds als het donker word ook echt moe bent en slaap nodig hebt. Dit heeft ook weer met een ritme te maken.

Zorg dat het op je slaapkamer niet te warm is, maar ook zeker niet te koud. Tussen de 15 en 18 graden Celsius schijnt een ideale temperatuur zijn om in te slapen!

 

We all know that we need about seven hours sleep per night, but do you know what influences your sleep has on your weight and eating habits? Today more on this.

By little sleep you have less energy the next day. After a short night you tend quickly to carbohydrate and high-fat products. This allows you to level up your energy shortages of the night, temporarily. But this solves nothing in the long term and these nutrients are mainly converted into fat in your body.

Due to lack of sleep, and so little energy, you also have less desire to work out or exercise. This ultimately affects your fitness back and hence the energy that you might have if you were exercising.

What can you do?

In the evening, provide relaxation, so your body comes to rest, and you are relax before you go to bed.

By maintaining a rhythm, for example to go to bed at regular times, you ensure that you get tired around that particular time and go to bed.

Stir in the hours that the light during the day. This allows you to make your evening as darkness will also be really tired and need sleep. This has also to deal with a rhythm.

Ensure that your bedroom is not too hot, but certainly not too cold. Between 15 and 18 degrees Celsius seems to be an ideal temperature to sleep in!

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s